پرینت
مراکز تحقیقاتی بین المللی

 

توضیحات

مراکز تحقیقاتی

آژانس بین المللی انرژی اتمی(IAEA  ) مرکز همکاری جهانی در زمینه هسته ای می باشد. این مرکز در سال 1957 به عنوان سازمان جهانی "اتمها برای صلح" در میان خانواده سازمان ملل متحد تأسیس گردید. آژانس با اعضا و شرکای متعددش برای ارتقای فناوریهای هسته ای ایمن و صلح آمیز فعالیت می نماید.

 

آژانس انرژی هسته ای(NEA  ) آژانسی تخصصی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می باشد، یک سازمان بین الدولی از کشورهای صنعتی است که در پاریس مستقر می باشد.

 

    آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات (CERN  ) که در حوالی ژنو میان مرز سوئیس و فرانسه واقع شده است در سال 1954 تأسیس گردید، از سال 1954 ، CERN   تا به امروز توسعه یافته است و شتابدهنده های گوناگونی را در خود جای می دهد که به جمعیت بیش از 4000 فیزیکدان در سراسر جهان خدمت می نماید. اکنون دارای 14 کشور عضو می باشد.

 

    مؤسسه انرژی هسته ای (NEI  ) سازمانی سیاسی در زمینه صنعت انرژی و فناوریهای هسته ای می باشد و در فرآیند سیاستگذاری بصورت ملی و جهانی مشارکت می نماید. هدف NEI اطمینان از تشکیل سیاستگذاریهایی است که کاربردهای مفید انرژی و فناوریهای هسته ای در ایالات متحده و سراسر جهان را توسعه می دهد.

 

کمیسیون بین المللی حفاظت تابشی (ICRP) که به پیشگیری از سرطان و دیگر بیماریها و اثرات ناشی از در معرض قرار گرفتن با پرتوهای یونساز و حفاظت از محیط کمک می نماید، سازمان مستقل بین المللی با بیش از 200 عضو داوطلب از 30 کشور و 6 کشور می باشد. از سال 1928، ICRP سیستم بین المللی حفاظت تابش را توسعه داده و نگاهداری کرده است که بصورت جهانی به عنوان پایه مشترک استانداردها، قوانین، خطوط مشی و برنامه های حفاظت تابشی مورد استفاده قرار گرفته است. ICRP بیش از 100 گزارش در زمینه تمامی جنبه های حفاظت تابشی منتشر کرده است.

 

ICNIRP کمیسیون بین المللی حفاظت تابشی پرتوهای غیر یونساز می باشد. هدف اصلی ICNIRP اشاعه اطلاعات و دادن پیشنهاد در زمینه خطرهای بهداشتی بالقوه پرتوگیری از پرتوهای غیریونساز برای هر فرد علاقه مند به این موضوع می باشد. اطلاعات و پیشنهادات ICNIRP تمامی پرتوهای غیریونساز را پوشش می دهد که عبارتند از: پرتوهای نوری (فرابنفش، مرئی و مادون قرمز- و لیزر)، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی استاتیک و متغیر و فرکانسهای رادیویی شامل پرتو مایکروویو و فراصوت. بیشتر اطلاعاتی که ICNIRP فراهم می آورد در قالب مرورها و گزارشات علمی و خلاصه مذارکرات همایشهای علمی منتشر می شود.

 

 ICRU (کمیته بین المللی واحدهای رادیولوژیکی) در اولین کنگره بین المللی رادیولوژی در لندن در سال 1925 مورد نظر قرار گرفت و بطور رسمی در سال 1928 در دومین کنگره بین المللی رادیولوژی در استکهلم ایجاد گردید. هدف اصلی ، پیشنهاد برای واحد اندازه گیری مورد توافق تابش جهت کاربرد در پزشکی بود. از سال 1950، ICRU نقش خود را بطور قابل ملاحظه ای به حوزه ای وسیعتر گسترش داده است.

 

  مرکز بین المللی امنیت هسته ای (INSC) بر اساس اعلامیه مشترک مراکز بین المللی امنیت هسته ای تأسیس گردید که در سال 1996 در زمینه همکاری اقتصادی و فنی مورد پذیرش قرار گرفت. این مرکز بین المللی فعالیت پژوهش و توسعه جهت تضمین امنیت نیروگاههای هسته ای، راکتورهای پژوهشی، راکتورهای هسته ای فضایی و دریایی انجام می دهد. INSC پایگاههای داده ایمنی هسته ای را نگاهداری می کند و آنها را بطور 24 ساعته از طریق اینترنت در دسترس قرار می دهد.

 

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) در سال 1964 تأسیس گردید. این مرکز برای انجام کارهای خود، دانشمندانی را از کشورهای توسعه یافته از طریق ادامه دادن آموزش و مهارتها به خدمت می گیرد.

 

  AEKI مؤسسه پژوهشی آکادمی علوم مجارستان می باشد که فعالیت اصلی آن در زمینه علوم کاربردی انرژی هسته ای است. حوزه پژوهشی اصلی AEKI، فیزیک راکتور، هیدرولیک گرمایی، مطالعات رفتار سوخت، علوم مواد، جنیه های مرتبط انفورماتیک (شبیه سازها، مانیتورینگ هسته و ...)، فیزیک بهداشت، مطالعات محیط زیستی، الکترونیک و شیمی هسته ای می باشد.

 

  هدف آژانس عرضه یوراتوم (ESA) تهیه دامنه وسیعی از اطلاعات در زمینه پیشرفتهای بازار هسته ای و نیز تهیه گزارشهایی از بازار اروپا ، میانگین قیمتها، عرضه و تقاضای کلی و... می باشد که در دسترس علوم قرار می گیرد.

 

 آزمایشگاه ملی انرژی قابل تجدید (NREL) بر  پاسخهای خلاقانه به چالشهای انرژی امروز تمرکز دارد. از علوم پایه و تحلیل انرژی گرفته تا تأیید محصولات جدید برای بازار تجارت، پژوهشگران NREL متعهد به تغییر راههایی می باشند که جهان از انرژی استفاده می نماید.

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.