عضویت

  عضویت کارکنان سازمان، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و شرکت‌ های مادر تخصصی    

 

  مراحل اخذ خدمت:

         الف) کارکنان رسمی

         1-  دریافت و  تکمیل فرم عضویت کتابخانه

         2-  مراجعه به کتابخانه و ارائه مدارک زیر:

         -   فرم تکمیل شده عضویت کتابخانه

         -  یک قطعه عکس 4×3

         -  فتوکپی کارت پرسنلی

         -  فتوکپی آخرین حکم کارگزینی

 

        ب) کارکنان قراردادی، مشمولین طرح خدمت نظام وظیفه و دانشجویان بورسیه

         1-  دریافت و تکمیل فرم عضویت کتابخانه

         2-  مراجعه به کتابخانه و ارائه مدارک زیر:

         -  فرم تکمیل شده عضویت کتابخانه

         -  یک قطعه عکس 4×3

         -  فتوکپی کارت پرسنلی

         -  سفته به مبلغ دو میلیون ریال

 

  ♦ توضیحات:

   -  دسترسی به فرم عضویت از طریق پورتال کتابخانه و یا مراجعه حضوری به کتابخانه امکان پذیر می­باشد.

  -  دانشجویان پروژه ای، کارآموزان و کارورزان سازمان و پژوهشگاه با تکمیل فرم عضویت وتأیید بالاترین مقام مربوطه می توانند از منابع کتابخانه جهت مطالعه استفاده نموده و در صورت نیاز به تهیه فتوکپی، با تأیید مسؤول ذیربط، فتوکپی از مدارک درخواستی طبق مقررات کتابخانه در اختیار شان قرار خواهد گرفت.

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.