کپی

تهیه کپی از مدارک کتابخانه(اعضای داخل سازمان)

 

مراحل اخذ خدمت:

1-   مراجعه به يكي از 3 سالن مرجع، كتب و نشريات گذشته نگر.

2-   انتخاب مدرك مورد نظر.

3-   تكميل فرم درخواست کپی و تحويل آن به همراه مدرك مورد نظر به مسئول سالن.

4-   تماس با يكي از شماره هاي زير با توجه به نوع مدرك جهت پيگيري آماده بودن کپی درخواستی :

      -  سالن كتب  :  2367

      -  سالن مرجع :  2368

      -  سالن نشريات گذشته نگر : 2369 

5-   مراجعه به سالن مربوطه و دريافت كپي مدرك درخواستی

 

توضیحات:

       -   تهیه فتوکپی از مدارک (موجود درسالن های مرجع و کتب) تا حداکثر10 برگ در سالن مرجع امکان پذیر است. 

       -   تهیه فتوکپی ازمدارک برای اعضای کتابخانه تا حداکثر 50 برگ درماه رایگان می باشد. درصورت نیاز به فتوکپی  

       -   بیش از سقف تعیین شده ، متقاضی می بایست طبق تعرفه کتابخانه هزینه لازم را پرداخت نماید.

 


تهیه کپی از مدارک کتابخانه (اعضای خارج از سازمان)

 

 مراحل اخذ خدمت:

    1- مراجعه به یکی از 3 سالن مرجع، کتب و نشریات گذشته نگر.

    2- انتخاب مدرک مورد نظر.

    3- تکمیل فرم تکثیر.

    4- مراجعه به سالن نشریات گذشته نگر و ارائه فرم تکثیر به مسئول صدور قبض پرداخت هزینه کپی.

    5ـ پرداخت هزینه تعیین شده به مسئول مربوطه و دریافت قبض پرداخت و فرم تکثیر.

    6- ارائه فرم تکثیر، قبض پرداخت و مدرک به مسئول زیراکس.

    7- دریافت کپی مدرک، اصل مدرک و فرم تکثیر از مسئول زیراکس.

    8- مراجعه به سالن مربوطه و تحویل مدرک و فرم تکثیر به مسئول سالن.

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.