پرینت
INIS عضویت در

عضويت در اينيس

 عضويت در اينيس در موارد زير امكان پذير مي‌باشد:

- كشورهايي كه عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي باشند.

- سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد.

- سازمان‌هاي بين‌المللي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با آن ها داراي روابط مي باشد.

 

در حال حاضر، 129 كشور و 24 سازمان بين‌المللي عضو اينيس مي‌باشند.

 

نحوه عضويت در اينيس

براي پيوستن به اينيس، يك درخواست رسمي بايد توسط مقامات ملي يا سازماني به مدير كل آژانس     بين المللي انرژي اتمي داده شود و در آن، تمايل به مشاركت در اينيس و به‌عهده گرفتن كار ورود اطلاعات مدارک علمي در سيستم، به‌طور منظم، قيد گردد. هر عضو اينيس توسط رابطي كه رسمأ توسط مقامات ملي منصوب شده است، معرفي مي‌گردد. (در مورد سازمان هاي بين‌المللي اين عضو توسط مديرعامل معرفي مي‌شود.)

 

مزاياي عضويت در اينيس

 - دسترسي به مجموعه‌اي از اطلاعات جامع و گسترده در زمينه علوم هسته‌اي را فراهم می‌‌آورد.

- براي هر عضو اينيس، حق دسترسي به اطلاعات مرتبط هسته‌اي متعلق به ديگر اعضاي اينيس را فراهم مي‌كند.

- دسترس‌پذيري و قابليت رؤيت آثار ملي مرتبط هسته‌اي متعلق به هر كشور را افزايش مي‌دهد.

- به استقرار و پيشرفت مراكز ملي اينيس كمك مي‌نمايد.

- به انتقال فناوري اطلاعات در ميان كشورهاي عضو كمك مي‌كند.

 

حقوق، امتیازها و مسؤولیت های رابطین اینیس

  

رابطین اينيس:

رابطین اينيس از روش‌های زیر به پيشرفت اینیس کمک می‌کنند:

 -ارایه نظرات و پیشنهادات به دفتر اينيس در مورد مضامين مرتبط با مديريت، فعاليت و توسعه اينيس.

- به عهده‌گرفتن مسؤوليت سازماندهي مجموعه و آماده سازي ورودي آثار علمي در سطح ملي

- اشاعه و تبليغ محصولات و خدمات اينيس در سطح ملي

  

مراحل پیوستن به اینیس

 براي كشورهاي عضو: تنها كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌توانند به اينيس بپيوندند. اولين اقدام براي عضو شدن، فرستادن يك نامه رسمي به مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از طريق يكي از اشخاص زير مي‌باشد:

 

- مقام مسؤول سازمان انرژي اتمي در كشور عضو،

- وزير امورخارجه ،

- نماينده دائم كشور عضو در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

 

در نامه مذكور، تمايل كشور عضو به پيوستن به اينيس و تعهد به انجام مسؤوليت‌ها به عنوان عضوي از اينيس قيد شده و نيز يك رابط ملي برای ارتباط مستقیم با دفتر اينيس، معرفي مي‌شود. (معرفي يك رابط جانشين نيز امكان پذير مي‌باشد.)

 

براي سازمان‌هاي بين‌المللي : يك نامه رسمي بايد از مدير كل اين سازمان ها به مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارسال گردد. در اين نامه، تمايل كشور عضو به پيوستن به اينيس و تعهد به انجام مسؤوليت‌ها به عنوان عضوي از اينيس قيد شده و نيز يك رابط ملي كه با دفتر اينيس در ارتباط مستقیم خواهد بود، معرفي مي‌شود. (معرفي يك رابط جانشين نيز امكان پذير مي‌باشد.)

 

 مسؤوليت‌هاي رابطین اينيس

 رابط اينيس ( يا درزمان غيبت او، جانشين اينيس) مسؤول انجام فعاليت‌هاي زير مي‌باشد:

- سازماندهي مجموعه‌ اطلاعات (آثار علمي) و آماده‌سازي ورودي آن‌ها براي پايگاه داده اينيس در سطح ملي( يا از يك سازمان بين‌المللي)

- اشاعه اطلاعات موجود در محصولات اينيس

- تبليغ نمودن محصولات اینیس در مرزهاي ملي كشور عضو

 

ارتباط منظم ميان دفتر اينيس و رابطين آن از طريق مكاتبه و گردهمايي‌هاي مشورتي سالانه رابطين اينيس صورت مي‌پذيرد.

 

 
 
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.