پرینت
INIS فعالیتهای

اينيس شامل پايگاه داده هاي كتابشناختي و مجموعه اي از آثار غير قراردادي مي باشد كه درحال حاضر بزرگترين منبع اطلاعاتي آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه علوم و فنون هسته اي است. اينيس بطور مستمر و همگام با تغييرات در مقتضيات اطلاعات سياسي و فني، نيازهاي كاربري و فناوريهاي مديريت اطلاعات، تكامل مي يابد.

 1-  پايگاه داده پيوسته اينيس : ويرايش اصلاح شده و كاربر پسند پايگاه داده پيوسته اينيس هم اكنون در دسترس بوده و امكان دسترسي پيوسته و مستقيم به مدارك تمام متن آثار غير قراردادي در فرمت PDF را فراهم مي آورد. اين پايگاه داده مي تواند از طريق شناسايي و آدرس IP به مانند ويرايش قبلي قابل دسترس باشد.

2-  نگاهداري از اطلاعات هسته اي غيرقراردادي : مجموعه اي منحصر بفرد از 700.000 مدرك تمام متن غير قرار دادي كه بر روي ميكروفيش در دسترس مي باشد، به فرمت ديجيتالي ارتقا يافته و از طريق پايگاه داده پيوسته اينيس براي كاربران كشورهاي عضو قابل دسترسي شده است. در حال حاضر، مجموعه تمام متن كه شامل ميكروفيش و PDF مي باشد، به بيش از 850.000 عنوان ارتقاء يافته است.

مجموعه آثارغيرقراردادي اينيس بر روي ميكروفيش با نرخ سالانه حدود يك ميليون صفحه، به صورت ديجيتالي تبديل شده است . ساير انتشارات آژانس بين المللي انرژي اتمي ، مدارك مربوط به خطي مشي ها و نيز گزارش هاي تمام متن از كشورهاي عضو نيز  به صورت ديجيتالي درآمده و در فرمت الكترونيكي قابل دسترسي شده اند.

3- اصطلاحنامه چندزبانه اينيس : متخصصان اينيس در كشورهاي عضو به همراه آژانس بين المللي انرژي اتمي ، واژگان كنترل شده اي براي نمايه سازي و جستجو در پايگاه داده اينيس تهيه كرده اند. در طي زمان، اصطلاحنامه اينيس در نتيجه مطالعه نظام مند تكامل يافته و به مجموعه اي با 30.000 اصطلاح تبديل شده است. اصطلاحنامه اينيس اكنون به تمام زبانهاي رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي شامل عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي، اسپانيولي و آلماني در دسترس مي باشد.

4-  پردازش ورودي و تضمين كيفيت: از مزيت هاي اينيس، كيفيت بالاي پايگاه داده اش مي باشد. هر ورودي به پايگاه داده اينيس توسط كارشناسان دفتر اينيس بررسي مي گردد تا از صحت توصيف هاي كتابشناختي و تحليل موضوعي (رده بندي، نمايه سازي و چكيده نويسي) اطمينان حاصل گردد.

5-  سيستم نمايه سازي به كمك رايانه: يك سيستم نمايه سازي رايانه اي، با پيشنهاد توصيفگرهاي به دست آمده از تحليل عنوان و چكيده هاي ركوردهاي كتابشناختي توليد شده توسط اعضاي اينيس ، دفتر اينيس در آژانس ويا ركوردهاي ناشران، فرآيند تحليل موضوعي را پشتيباني مي نمايد.

6- ظرفيت سازي: آژانس بين المللي انرژي اتمي به انتقال تازه ها در زمينه جمع آوري داده ها و پردازش اطلاعات،به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و اعضاي جديد خود، خدمات زيادي را انجام داده و نيز به استقرار مراكز ملي اينيس در كشورهاي در حال توسعه كمك مي كند. برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان اينيس و برنامه هاي آموزش از راه دور اينيس بر روي اينترنت و لوح فشرده، در راستاي پشتيباني از اين خدمات طراحي شده اند.

7- گزارش های فعالیت و پیشرفت اینیس:

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.