پرینت
واژه نامه های تخصصی

واژه نامه تخصصی

توضیحات

 

شامل 1800 اصطلاح در زمینه علوم کلی شیمی، شیمی آلی و معدنی، شیمی زیست، شیمی فیزیک، شیمی محیطی و تحلیلی می­باشد.

 

واژه نامه تخصصی در زمینه شیمی می­باشد.

 

شامل اصطلاحات کامپیوتر و فناوری، واژگان اختصاری، مخفف ها، پسوندهای  فایل و شمایل حسی می­باشد.

 

واژه­نامه مبتنی بر وب واژگان و عبارات کامپیوتر، برنامه نویسی و اینترنت می­باشد.

 

واژه­نامه الگوریتمها، فنون الگوریتمی، ساختار داده­ها، مسائل نمونه و تعاریف مرتبط می­باشد.

 

واژه­نامه اصطلاحات مرتبط با کامپیوتر و فناوری می­باشد.

 

وبوپدیا شامل اصطلاحات کامپیوتر می­باشد و به صفحات وب مرتبط با آن اصطلاح پیوند می­دهد.

 

واژه نامه تخصصی دوزبانه فارسی-انگلیسی مشتمل بر اصطلاحات تخصصی در علوم و فنون هسته ای

 

واژه نامه تخصصی سه زبانه روسی-فارسی-انگلیسی در زمینه نیروگاه های هسته ای

 

واژه نامه ای مشتمل بر اصطلاحات کاربردی در زمینه ایمنی هسته ای و حفاظت اشعه 

 

واژه نامه ای مشتمل بر واژه های کاربردی در علوم هسته ای و همچنین کلمات اختصاری و مخفف های به کار رفته در وب سایت و بسیاری از انتشارات ANSTO 

 

واژه نامه تخصصی هسته ای 

 

واژه نامه تخصصی هسته ای

 

واژه نامه تخصصی مشتمل بر واژه های کاربردی در زمینه چرخه سوخت هسته ای

 

واژه نامه تخصصی مشتمل بر واژه های کاربردی در زمینه راکتورهای هسته ای

 

واژه نامه تخصصی از اصطلاحات مدیریت پسمانده های پرتوزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.