لیست تازه های کتاب


<كتابهاي لاتين> Fundamentals of nuclear pharmacy
<كتابهاي لاتين> Oxford wordpower dictionary
<كتابهاي فارسي> مجموعه سخنراني، پيام و مصاحبه هاي رسانه اي دكتر علي اكبر صالحي (معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتم ايران)، نيمه دوم سال 1395
<كتابهاي لاتين> Applied atomic collision physics
<كتابهاي لاتين> Lasers and holography; an introduction to coherent optics
<كتابهاي لاتين> Science and engineering of casting solidification
<كتابهاي لاتين> Atomic properties in hot plasmas : from levels to superconfigurations
<كتابهاي لاتين> Statistics for chemical and process engineers : a modern approach
<كتابهاي لاتين> Microwave radiation of the ocean-atmosphere : boundary heat and dynamic interaction
<كتابهاي لاتين> Advances in sulphonation techniques : liquid sulphur dioxide as a solvent of sulphur trioxide
<كتابهاي لاتين> Polyolefin compounds and materials fundamentals and industrial applications
<كتابهاي لاتين> Continuous media with microstructure 2
<كتابهاي لاتين> Characterization of minerals, metals, and materials 2016 proceedings of a symposium sponsored by the Materials Characterization Committee of the Extraction and Processing Division of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS 2016, 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, Downtown Nashville, Tennessee, Music City Center
<كتابهاي لاتين> Introduction to crystal growth and characterization
<كتابهاي لاتين> Bioactive carboxylic compound classes : pharmaceuticals and agrochemicals
<كتابهاي لاتين> Optical devices in ophthalmology and optometry technology, design principles and clinical applications
<كتابهاي لاتين> Fringe pattern analysis for optical metrology theory, algorithms, and applications
<كتابهاي لاتين> The fiber bundle model : modeling failure in materials
<كتابهاي لاتين> The physics and engineering of compact quantum dot-based lasers for biophotonics
<كتابهاي لاتين> Handbook of vacuum technology
<كتابهاي لاتين> Crystal growth technology : semiconductors and dielectrics
<كتابهاي لاتين> Mechanics and properties of composed materials and structures
<كتابهاي لاتين> Computational methods for physicists compendium for students
<كتابهاي لاتين> Application of ionic liquids on rare earth green separation and utilization
<كتابهاي لاتين> Atlas of benthic foraminifera from China Seas : the Bohai Sea and the Yellow Sea
<كتابهاي لاتين> Azo polymers : synthesis, functions and applications
<كتابهاي لاتين> Industrial Engineering, Machine Design and Automation (IEMDA 2014) and Computer Science and Application (CCSA 2014) : proceedings of the 2014 Congress on IEMDA 2014 & proceedings of the 2nd Congress on CCSA 2014 : Sanya, Hainan, China, 12-14 Dec 2014
<كتابهاي لاتين> Ultrafast dynamics in molecules, nanostructures and interfaces : selected lectures presented at Symposium on Ultrafast Dynamics of the 7th International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore, 30 June - 5 July 2013
<كتابهاي لاتين> Photonic crystals : principles and applications
<كتابهاي لاتين> Boron and gadolinium neutron capture therapy for cancer treatment
<كتابهاي لاتين> Optical soliton communication using ultra-short pulses
<كتابهاي لاتين> Numerical methods for differential equations, optimization, and technological problems : dedicated to Professor P. Neittaanmaki on his 60th birthday
<كتابهاي لاتين> Power Electronics Converters and Regulators
<كتابهاي لاتين> Materials science and engineering properties
<كتابهاي لاتين> Photonic packaging sourcebook
<كتابهاي فارسي> فيزيك تابشي براي پزشكي هسته اي
<كتابهاي فارسي> بهينه سازي عملكرد راكتورهاي قدرت
<كتابهاي فارسي> اصول و روش هاي توليد انرژي هم جوشي هسته اي
<كتابهاي فارسي> فرهنگ سازماني و تاثير آن بر بهره وري و عملكرد نيروي انساني
<كتابهاي فارسي> به آساني پورتال كتابخانه تان راطراحي كنيد
<كتابهاي فارسي> كاني شناسي سيليكات ها
<كتابهاي فارسي> راهنماي كامل قطعات و مدارات الكترونيك نشلسكي
<كتابهاي فارسي> شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجري
<كتابهاي فارسي> ناسخ التواريخ : زندگاني پيامبر
<كتابهاي فارسي> دانشنامه جنگ و صلح : فرهنگ بزرگ دانشگاهي سياست بين الملل
<كتابهاي فارسي> ترجمه تفسير مجمع البيان
<كتابهاي لاتين> Concepts of modern physics
<كتابهاي لاتين> Local quantum physics: fields, particles, algebras
<كتابهاي لاتين> Handbook of applied surface and colloid chemistry
<كتابهاي لاتين> Solutions to the class 1 and class 2 problems in transport phenomena
<كتابهاي لاتين> Elements of quantum optics
<كتابهاي لاتين> Ion exchange resins
<كتابهاي لاتين> Experimental innovations in surface science: a guide to practical laboratory methods and instruments
<كتابهاي لاتين> Earth system modelling. Volume 3: coupling software and strategies
<كتابهاي لاتين> Earth system modelling. Volume 5: tools for configuring, building and running models
<كتابهاي لاتين> Thermal hydraulics in water-cooled nuclear reactors
<كتابهاي لاتين> Food engineering handbook: food engineering fundamentals
<كتابهاي لاتين> Carbonate sedimentology
<كتابهاي لاتين> VVER reactor: fuel performance, modelling and experimental support: Proceedings of an International Seminar, held in St. Constantine, Varna, Bulgaria, on 7 - 11 November 1994
<كتابهاي لاتين> The essentials of knowledge management
<كتابهاي لاتين> Metal, ceramic and composite materials: selected, peer reviewed papers from the 2015 International Conference on Metal, Ceramic and Composite Materials (ICMCCM-2015), January 24-25, 2015, Shanghai, China
<كتابهاي لاتين> Distillation: the theory
<كتابهاي لاتين> Modern X-ray analysis on single crystals: a practical guide
<كتابهاي لاتين> Fully nonlinear PDEs in real and complex geometry and optics: Cetraro, Italy 2012
<كتابهاي لاتين> Advances in lithium isotope geochemistry
<كتابهاي لاتين> Advances in MALDI and laser-induced soft ionization mass spectrometry
<كتابهاي لاتين> Vibration engineering and technology of machinery: proceedings of VETOMAC X 2014, held at the University of Manchester, UK, September 9-11, 2014
<كتابهاي لاتين> Hermann Haken: from the laser to synergetics: a scientific biography of the early years
<كتابهاي لاتين> Superconductivity: basics and applications to magnets
<كتابهاي لاتين> Advanced photon counting: applications, methods, instrumentation
<كتابهاي لاتين> Advances in nuclear science and technology
<كتابهاي فارسي> خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي
<كتابهاي فارسي> كتابخانه هاي ديجيتال: يكپارچه سازي محتوا و سيستم ها
<كتابهاي لاتين> Discrete-continuum coupling method to simulate highly dynamic multi-scale problems: simulation of laser-induced damage in silica glass
<كتابهاي لاتين> Atlas of material damage
<كتابهاي لاتين> Biocidal polymers
<كتابهاي لاتين> Mechanical, thermal and hygric properties of buildings materials: selected, peer reviewed papers from the 1st International Doctoral Conference on Advanced Materials, July 23-25, 2014, Zahradky, Czech Republic
<كتابهاي لاتين> Materials science and advanced technologies in manufacturing II: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference on Materials Science and Engineering (ICMSE 2014), December 27-28, 2014, Jiujiang, China
<كتابهاي لاتين> Electron beam pasteurization and complementary food processing technologies
<كتابهاي لاتين> Amino acids, peptides and proteins. Volume 40
<كتابهاي لاتين> Bio-inspired polymers
<كتابهاي لاتين> Amino acids, peptides and proteins. Volume 41
<كتابهاي لاتين> Beamforming: sensor signal processing for defence applications
<كتابهاي لاتين> Birefringent thin films and polarizing elements
<كتابهاي لاتين> Integrated lasers on silicon
<كتابهاي لاتين> Adsorption-dryers for divided solids
<كتابهاي لاتين> An introduction to conductive polymer composites
<كتابهاي لاتين> Vertical and Decline Shaft Sinking: Good Practices in Technique and Technology, International Mining Forum 2015
<كتابهاي لاتين> Ceramic lasers
<كتابهاي لاتين> Materials science and engineering: an introduction
<كتابهاي لاتين> Geotechnical aspects of underground construction in soft ground: proceedings of the eighth International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground (TC204 ISSMGE -- IS-Seoul 2014), Seoul, Korea, 25-27 August 2014
<كتابهاي لاتين> Geological sciences
<كتابهاي لاتين> Minerals
<كتابهاي لاتين> What is energy?
<كتابهاي لاتين> How to set up a laser lab
<كتابهاي لاتين> Field guide to lidar
<كتابهاي لاتين> Femtosecond-laser-assisted LASIK eye surgery and imaging
<كتابهاي لاتين> High-performance liquid chromatography (HPLC): principles, practices and procedures
<كتابهاي لاتين> Combustion: types of reactions, fundamental processes and advanced technologies
<كتابهاي لاتين> Risk assessment for nuclear power plants against natural disasters: probability prediction and disaster prevention infrastructures
<كتابهاي لاتين> Laser ablation: fundamentals, methods and applications
<كتابهاي لاتين> A guided tour of light beams: from lasers to optical knots
<كتابهاي لاتين> Nuclear physics: experimental and theoretical
<كتابهاي لاتين> Rocks
<كتابهاي لاتين> Bacterial nanocellulose: from biotechnology to bio-economy
<كتابهاي لاتين> Integrated design and simulation of chemical processes
<كتابهاي لاتين> Ion exchange membranes: fundamentals and applications
<كتابهاي لاتين> Cabling Part 2: Fiber-Optic Cabling and Components
<كتابهاي لاتين> Introduction to chemical engineering computing
<كتابهاي لاتين> Structure from diffraction methods
<كتابهاي فارسي> ميكروبيولوژي سلولوي
<كتابهاي فارسي> راهنماي جامع ابزار دقيق كاربردي براي اتوماسيون و كنترل فرايند
<كتابهاي فارسي> بيوشيمي
<كتابهاي فارسي> تشريح كامل مسائل كتاب: حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي بر اساس تاليف : جورج ب توماس ، راس ال فيني ...
<كتابهاي فارسي> راهنماي جامع CCniW
<كتابهاي لاتين> Superfuel: thorium, the green energy source for the future
<كتابهاي لاتين> Handbook of liquefied natural gas
<كتابهاي لاتين> Studies in natural products chemistry. Volume 46
<كتابهاي لاتين> Advanced processing and manufacturing technologies for structural and multifunctional materials IV: a collection of papers presented at the 34th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 24-29, 2010, Daytona Beach, Florida
<كتابهاي لاتين> Plasma physics
<كتابهاي لاتين> Nuclear energy as green energy: a content analysis of nuclear energy frames from 1991 to 2008
<كتابهاي لاتين> Nanostructured semiconductor oxides for the next generation of electronics and functional devices: properties and applications
<كتابهاي لاتين> Advances in imaging and electron physics
<كتابهاي لاتين> Applied mathematics: made simple
<كتابهاي لاتين> Analytical gas chromatography
<كتابهاي لاتين> Botanical miracles: chemistry of plants that changed the world
<كتابهاي لاتين> Radiation detectors for medical imaging
<كتابهاي لاتين> The chemistry and physics of engineering materials
<كتابهاي لاتين> Analysis and performance of engineering materials: key research and development
<كتابهاي لاتين> Advances in heat pump-assisted drying technology
<كتابهاي لاتين> Introduction to high-pressure science and technology
<كتابهاي لاتين> Auger electron spectroscopy: practical application to materials analysis and characterization of surfaces, interfaces, and thin films
<كتابهاي لاتين> Electrical properties of materials
<كتابهاي لاتين> An introduction to measure theory
<كتابهاي لاتين> Scintillation dosimetry
<كتابهاي لاتين> Introduction to finite and spectral element methods using MATLAB
<كتابهاي لاتين> Measurement & detection of radiation
<كتابهاي لاتين> Masers & lasers: an historical approach
<كتابهاي لاتين> Principles of chemical engineering processes: material and energy balances
<كتابهاي لاتين> Physics of nuclear radiations: concepts, techniques and applications
<كتابهاي لاتين> Design of CMOS millimeter-wave and terahertz integrated circuits with metamaterials
<كتابهاي لاتين> Polymer macro- and micro-gel beads: fundamentals and applications
<كتابهاي لاتين> Tunable laser applications
<كتابهاي لاتين> Handbook of Hydrogen Energy
<كتابهاي لاتين> Irans nuclear program and the global south: the foreign policy of India, Brazil, and South Africa
<كتابهاي لاتين> Fundamentals of sum-frequency spectroscopy
<كتابهاي لاتين> Bond orders and energy components: extracting chemical information from molecular wave functions
<كتابهاي لاتين> Introduction to modern digital holography: with MATLAB
<كتابهاي لاتين> Handbook of imaging in biological mechanics
<كتابهاي لاتين> Graphene science handbook: electrical and optical properties
<كتابهاي لاتين> Technologies for smart sensors and sensor fusion
<كتابهاي لاتين> Food, energy, and water: the chemistry connection
<كتابهاي لاتين> Understanding geology through maps
<كتابهاي لاتين> Biomass fractionation technologies for a lignocellulosic feedstock based biorefinery
<كتابهاي لاتين> Foundations of crystallography with computer applications
<كتابهاي لاتين> Biomedical photonics handbook
<كتابهاي لاتين> Exploration: new lands, new worlds
<كتابهاي لاتين> Resistive, capacitive, inductive, and magnetic sensor technologies
<كتابهاي لاتين> Spectrophotometry: accurate measurement of optical properties of materials
<كتابهاي لاتين> Ion beam analysis: fundamentals and applications
<كتابهاي لاتين> Measurement, instrumentation, and sensors handbook: spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement
<كتابهاي لاتين> Introduction to crystal growth: principles and practice
<كتابهاي لاتين> Cardiovascular and neurovascular imaging: physics and technology
<كتابهاي لاتين> Economic geology: principles and practice: metals, minerals, coal and hydrocarbons - introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits
<كتابهاي لاتين> Experimental combustion: an introduction
<كتابهاي لاتين> Spectroscopy: new uses and implications
<كتابهاي لاتين> Terahertz astronomy
<كتابهاي لاتين> Terahertz: biomedical science & technology
<كتابهاي لاتين> Rock engineering design: properties and applications of sound level
<كتابهاي لاتين> Optical nanoscopy and novel microscopy techniques
<كتابهاي لاتين> خالي
<كتابهاي لاتين> Advances in nuclear science and technology
<كتابهاي لاتين> Wireless internet: 6th International ICST Conference, WICON 2011, Xian, China, October 19-21, 2011: revised selected papers
<كتابهاي لاتين> Wired/wireless internet communication: 10th international conference, WWIC 2012, Santorini, Greece, June 6-8, 2012: proceedings
<كتابهاي لاتين> Wireless networks and computational intelligence: 6th International Conference on Information Processing, ICIP 2012, Bangalore, India, August 10-12, 2012: proceedings
<كتابهاي لاتين> Wireless algorithms, systems and applications: 6th International Conference, WASA 2011, Chengdu, China, August 11-13 2011: proceedings
<كتابهاي لاتين> Nanostructured materials and nanotechnology IV: a collection of papers presented at the 34th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 24-29, 2010, Daytona Beach, Florida
<كتابهاي لاتين> Understanding viscoelasticity: basics of rheology
<كتابهاي لاتين> Design, development, and applications of structural ceramics, composites, and nanomaterials: a collection of papers presented at the 10th Pacfic Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, June 2-6, 2013, Coronado, California
<كتابهاي لاتين> Computational methods for electromagnetic and optical systems
<كتابهاي لاتين> Membrane fabrication
<كتابهاي لاتين> Web based project coaching: requirements, design, implementation and eva​luation of online coaching services
<كتابهاي لاتين> Industrial tomography: systems and applications
<كتابهاي لاتين> Wireless algorithms, systems, and applications: 5th international conference, WASA 2010, Beijing, China, August 15-17, 2010: proceedings
<كتابهاي لاتين> Web-age information management: 12th International Conference, WAIM 2011, Wuhan, China, September 14-16, 2011: proceedings
<كتابهاي لاتين> Workshops on business informatics research: BIR 2011 international workshops and doctoral consortium, Riga, Latvia, October 6, 2011: revised selected papers
<كتابهاي لاتين> Wireless algorithms, systems, and applications: Third international conference, WASA 2008, Dallas, TX, USA, October 26-28, 2008: proceedings
<كتابهاي لاتين> Atomic assistance: how atoms for peace programs cause nuclear insecurity
<كتابهاي لاتين> The age of deception: nuclear diplomacy in treacherous times
<كتابهاي لاتين> Laser-tissue interactions : fundamentals and applications ركورد خالي شود
<كتابهاي لاتين> Nuclear authority: the IAEA and the absolute weapon
<كتابهاي لاتين> Learning OpenCV: computer vision in C++ with the OpenCV library
<كتابهاي لاتين> Water resources in the Middle East: Israeli-Palestinian water issues: from conflict to cooperation
<كتابهاي فارسي> حل كامل مسائل مباني فيزيك
<كتابهاي لاتين> Vortex dominated flows: a volume celebrating Lu Tings 80th birthday
<كتابهاي فارسي> فرآوري منابع اورانيم (منابع ثانويه)
<كتابهاي فارسي> گرايش به سترون سازي محصولات بهداشتي با پرتو
<كتابهاي فارسي> فيزيك آنكولوژي پرتوي
<كتابهاي فارسي> رجال تاريخ انقلاب اسلامي
<كتابهاي فارسي> مباني فيزيك آشكارسازي تابش و كاربرد آن
<كتابهاي فارسي> بررسي جنبه هاي مختلف نظام سياست گذاري و سبك مديريتي در ژاپن ( الزاماتي براي كاربست در مديريت جهادي )
<كتابهاي فارسي> شهرهاي آينده ، رقابت جهاني، رهبري محلي
<كتابهاي فارسي> طبقه بندي سطوح آموزشي و رشته هاي تحصيلي ايران بر اساس ISCED
<كتابهاي فارسي> طبقه بندي استاندارد مشاغل ايران - 1395 بر اساس طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل ISCO - 2008
<كتابهاي لاتين> A field guide to geophysics in archaeology
<كتابهاي لاتين> Picosecond optoelectronic devices
<كتابهاي لاتين> The right path
<كتابهاي لاتين> Principles of optical crystallography
<كتابهاي فارسي> توطئه هاي دشمن در جوامع اسلامي (4 جلد در 1 جلد)
<كتابهاي لاتين> Water resources engineering risk assessment
<كتابهاي لاتين> X-ray diffraction by macromolecules
<كتابهاي لاتين> The Radon transform
<كتابهاي لاتين> Transport phenomena for chemical reactor design
<كتابهاي لاتين> Transport phenomena in biomedical engineering: artificial organ design and development and tissue engineering
<كتابهاي لاتين> Understanding physics
<كتابهاي لاتين> Wireless sensor network security
<كتابهاي لاتين> Wireless sensor networks
<كتابهاي لاتين> Wiley encyclopedia of telecommunications
<كتابهاي لاتين> Thermodynamics of biochemical reactions ركورد خالي شود
<كتابهاي لاتين> Thermodynamics of hydrocarbon reservoirs
<كتابهاي فارسي> مديريت پسماند در شهرهاي جهان
<كتابهاي فارسي> طراحي سياست هاي عمومي اصول و ابزارها
<كتابهاي فارسي> عملكرد موثر در برنامه ريزي فضايي
<كتابهاي فارسي> گاز انرژي پاك با نيم قرن تلاش: پنجاهمين سال تاسيس شركت ملي گاز ايران
<كتابهاي لاتين> Test AsscNo. DIGITAL
<كتابهاي لاتين> Writing compilers and interpreters: a modern software engineering approach using Java
<كتابهاي لاتين> Transport phenomena : a unified approach
<كتابهاي لاتين> Wireless communications research trends
<كتابهاي لاتين> Wireless communications security
<كتابهاي لاتين> Wireless communications
<كتابهاي لاتين> Welding metallurgy and weldability
<كتابهاي لاتين> The science of design
<كتابهاي لاتين> Water and the environment
<كتابهاي لاتين> The science of color
<كتابهاي فارسي> آيين نگارش و مكاتبات اداري ويژه دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش ضمن خدمت سازمان ها،...
<كتابهاي فارسي> تاملي جهادي در سبك شناسي سياست هاي مديريتي در چين
<كتابهاي فارسي> فرهنگ و مفاهيم قرآن
<كتابهاي لاتين> Progress in clean energy
<كتابهاي لاتين> Metallic micro and nano materials: fabrication with atomic diffusion
<كتابهاي فارسي> معماري اطلاعات براي حرفه مندان اطلاع رساني
<كتابهاي فارسي> فيزيك سيستم هاي تصويربرداري پزشكي
<كتابهاي فارسي> كارسپاري
<كتابهاي لاتين> Predisposal management of radioactvie wste from nuclear power plants and research reactors
<كتابهاي لاتين> Atlas of skeletal SPECT/CT: Clinical images
<كتابهاي فارسي> كسب و كار بازاريابي شبكه اي خود را متحول كنيد
<كتابهاي فارسي> راهبرد
<كتابهاي فارسي> برگزاري جلسات
<كتابهاي فارسي> بازاريابي برخط
<كتابهاي فارسي> اصول بازاريابي
<كتابهاي فارسي> رادن سنجي در ارزيابي هاي محيطي
صفحه 1 از 77   <قبلی   بعدی>  
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.