لیست عناوین کتب خریداری شده در آبان 1392

توضیح

سال نشر 

ناشر 

پديد آور 

درخواست کننده  

عنوان 

رديف 

خریداری شد 

1392

   دانشگاه علم و صنعت 

استريتمن؛ مترجم غلامحسين رويين تن؛  

علی حیدر نیا/ پژوهشکده فیزیک پلاسما 

فيزيك الكترونيك 

1

خریداری شد 

1387

   شركت سهامي انتشار 

افسون رحيمي، مهران متين؛  

آقای پورحسینی/ چرخه سوخت 

تكنولوژي سراميك هاي ظريف 

2

خریداری شد 

1385

   دانش نگار  

نيل اشكرافت، ديويد مرمين؛ ترجمه محمدرضا خانلري؛ 

خانم اشکش/ چرخه سوخت 

فيزيك حالت جامد 

3

خریداری شد 

1391

جهاد دانشگاهي واحد تهران  

محمود مشعل؛ 

مركز منابع علمي و پشتيباني پژوهشي 

آشنايي با فرترن 95 

4

خریداری شد 

1392

   نص 

بهزاد رضوي، داريوش شيري و حسن معارفي؛ 

آقای مکی/ پژوهشکده فیزیک پلاسما 

طراحي مدارهاي مجتمع cmos   آنالوگ 

5

خریداری شد 

1390

   آييژ 

عباس تكاور؛ 

آقای پورعباس تحویلداری/چرخه سوخت 

فيزيك پزشكي 

6

خریداری شد 

1392

آفرنگ 

وحيد سعيدي؛  

امین محمد باقری/ کاربرد پرتوها 

معرفي سيستم‌هاي SCADA

7

خریداری شد

1391

ترمه

هاشم نیکو مرام

محمد علی جهان بین/ امور مالی

مبانی مدیریت مالی: نظریه ها مفاهیم و کاربردها

8

خریداری شد

1391

تشخیص مصلحت نظام

حسن روحانی

دفتر مرکز امور بیم الملل

امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای

9

 
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.